Επιλογές


Όροι χρήσης

Το Σώμα Ελληνικών Κειμένων έχει ως μόνο και αποκλειστικό σκοπό την επιστημονική γλωσσολογική μελέτη
της Ελληνικής μέσω δεδομένων γλωσσικού υλικού, αντιπροσωπευτικού των σημαντικότερων κειμενικών ειδών της γλώσσας.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προορίζεται αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς και για μη κερδοσκοπική
εκμετάλλευση και έχει ως προϋπόθεση ότι οι ερευνητές θα ενημερώνουν τους
δημιουργούς του ΣΕΚ για τα αποτελέσματα της έρευνας που προκύπτουν από την
ανάλυσή του με τη μορφή άρθρων, διατριβών, παρουσιάσεων ή δημοσιευμάτων

Το σύνολο των κειμένων δεν παραχωρείται με αντίτιμο ή χωρίς για οποιαδήποτε χρήση.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετάφραση, διασκευή ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου των κειμένων με οποιονδήποτε τρόπο,
σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές διατάξεις του νόμου. Οι δικαιούχοι των πνευματικών δικαιωμάτων
των συγγραφικών έργων απολαμβάνουν αποκλειστικά τα δικαιώματα αυτά και διατηρούν το δικαίωμα
να ασκούν όλα τα προβλεπόμενα πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση
της αμφισβήτησης ή προσβολής με οποιονδήποτε τρόπο από κάθε τρίτο αυτών των δικαιωμάτων.
Ο εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται τα παραπάνω.